Categories: ΕΦΚΑ

by digitalmedia

Share

Categories: ΕΦΚΑ

by digitalmedia

Share

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 21/2021 Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλ

Αθήνα 12/03/2021
Α.Π. 91341

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Β. Τσίτουρας
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 639

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 581
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα “Ιανός” και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 4728/2020 (Φ.Ε.Κ.186Α’) και 71 του ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ.214Α’) καθώς και της με αριθμ. Δ.15/Δ’/47818/1854/18.12.2020 (Φ.Ε.Κ.5687Β’) Κ.Υ.Α., σχετικά με τον προσδιορισμό και τη διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στις περιοχές:

 1. Δήμος Καρδίτσας
 2. Δήμος Μουζακίου
 3. Δήμος Σοφάδων
 4. Δήμος Παλαμά
 5. Δήμος Πλαστήρα
 6. Δήμος Αργιθέας
 7. Δήμος Φαρσάλων
 8. Δήμος Ληξουρίου
 9. Δήμος Ιθάκης
 10. Δήμος Αργοστολίου
 11. Δήμος Σάμης
 12. Δήμος Ζακύνθου
 13. Δήμος Λευκάδας
 • Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων στο σύνολό της
 • Κοινότητα Πόρου της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
 • Κοινότητα Φτερνού της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
 • Δημοτική Ενότητα Καλάμου
 • Δημοτική Ενότητα Κάστου
 1. Δήμος Αλμυρού
 • Δημοτική Ενότητα Αλμυρού στο σύνολό της
 • Δημοτική Ενότητα Ανάβρας στο σύνολό της
 • Κοινότητα Αμαλιόπολης και Βρύναννων της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης
 • Κοινότητα Πτελεού της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού
 1. Δήμος Λαμιέων
 • Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου στο σύνολό της
 • Κοινότητες Υπάτης, Λουτρών Υπάτης, Μεξιανών, Κομποτάδων, Αργυροχωρίου, Λαδικούς, Καστανέας, Μεσχωρίου Υπάτης της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης
 • Κοινότητες Ροδίτσης, Ανθήλης, Αγίας Παρασκευής, Φραντζή, Λυγαριάς της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων
 • Κοινότητες Μοσχοχωρίου και Γοργοποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου
 1. Δήμος Τρικαίων
 • Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων
 1. Δήμος Μακρακώμης
 • Κοινότητες Μεσοποταμίας, Κλωνίου και Αγ. Σώστη της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας Κοινότητες Καστρίου (συμπεριλαμβανομένου του Οικισμού Παλισυρίου) και Γραμμένης της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης
 • Κοινότητα Πιτσιωτών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού
 1. Δήμος Δομοκού
 • Κοινότητα Αγίου Στεφάνου της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Α) ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις επιχειρήσεις – εργοδότες των προαναφερόμενων περιοχών παρασχέθηκε η δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας του ανωτέρω φαινομένου και όχι πέραν των τριών (3) μηνών, με πλήρη κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου). Η ημερομηνία έναρξης των εν λόγω αναστολών δεν μπορούσε να ήταν προγενέστερη της 18ης Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά τον χρόνο αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων οι επιχειρήσεις – εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, άλλως οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επίσης, μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, είχαν την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, κατέστησαν δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, καθώς και αναλογίας Δώρου Χριστουγέννων (Δ.Χ.) 2020

Όπως και στις λοιπές περιπτώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (π.χ. αναστολή λειτουργία επιχειρήσεων – εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής λόγω της πανδημίας) για την απεικόνιση των τακτικών (ονομαστικών) αποδοχών στην Α.Π.Δ. ο Τύπος Αποδοχών (Τ. Α.) 018 χρησιμοποιείται αντί του Τ. Α. 001, ενώ, για το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ./2020) που αναλογεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας (από κάθε αιτία) ο Τ.Α. 116 (σχετ. 58522/17.02.2021 Γεν. Έγγραφο e – Ε.Φ.Κ.Α.)

Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. χωρίς την προαναφερθείσα κωδικοποίηση, ως προς τον Τύπο Αποδοχών, δύναται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.)

Β) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες των προαναφερόμενων περιοχών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας λύθηκαν με καταγγελία το χρονικό διάστημα από 18.09.2020 έως 29.09.2020, θα παραχθούν, αυτοτελείς Α.Π.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός στοιχεία που ήδη διαθέτει καθώς και στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του e – Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπων συναρμόδιων φορέων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των επιχειρήσεων – εργοδοτών.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) θα καταβληθούν στον e – Ε.Φ.Κ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπολογίζονται δε επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 71 του ν. 4745/2020, που ανέρχεται σε 534,00 ευρώ ανά μήνα, για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα, με τον ίδιο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) βάσει του οποίου υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές τους κατά το χρόνο λύσης, με καταγγελία, της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial