Categories: ΕΦΚΑ

by digitalmedia

Share

Categories: ΕΦΚΑ

by digitalmedia

Share

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019 βάσει του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 231)

Δ.15/Δ’/8759/343/09-03-2021
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019 βάσει του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 231)

Αριθμ. Δ.15/Δ’/8759/343/2021

(ΦΕΚ Β’ 986/12-03-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 114 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).
  2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
  3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
  4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
  5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
  6. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/6-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).
  7. Το υπ’αρ. 7610/362/19-2-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
  8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2021 των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, διότι μετακυλίεται εντός του έτους 2021 η είσπραξη των εισφορών από την συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων,

αποφασίζουμε:

Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’235), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 114 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), για την καταβολή των δόσεων της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ παρατείνεται, και η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 30/6/2021.

Οι επόμενες δόσεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιαδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial