Categories: Εργάνη

by digitalmedia

Share

Categories: Εργάνη

by digitalmedia

Share

Τροποποίηση στις αναστολές συμβάσεων εργασίας Ιανουαρίου 2022

Αριθμ. 3512
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6368).

(ΦΕΚ Β’ 103/17.1.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).
2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).
18. Την υπ’ αρ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).
19. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 6290).
20. Την υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6368).
21. Την υπ’ αρ. 1022/7.1.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
22. Την επιτακτική ανάγκη περαιτέρω στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ένεκα περιορισμού της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται επιπλέον δαπάνη περάν αυτής που είχε προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 109412/31-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 6368), η οποία ανέρχεται έως το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000,00€) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2022 στον ΕΦ 1033-501-0000000 ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 109412/31-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6368), ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α’, η παρ. 1 και η παρ. 2 τροποποιούνται, ως ακολούθως:

«1. α. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση μουσικής και των οποίων έχει περιοριστεί η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους έως τις 12 π.μ (00:00), με εντολή δημόσιας αρχής, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021, για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

β. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021, από 14/1/2022 έως και 31/1/2022.

γ. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021 και κατά μέγιστο ποσοστό 25% αυτών που απασχολούνταν την 30η/12/2021, για χρονικό διάστημα από 14/1/2022 έως και 31/1/2022. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση απασχολούσε κατά την 30/12/2021 μέχρι και τέσσερις εργαζόμενους δύναται να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας ενός εξ αυτών.

2. Η αναστολή εργασίας ενός ή περισσότερων εργαζομένων της παρ. 1 δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Β’. Η ίδια επιχείρηση μπορεί, κατά τα χρονικά διαστήματα της παρ. 1, να υποβάλει περισσότερες της μιας δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας.».

Β. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β’, προστίθεται έκτο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 14η Ιανουαρίου 2022 έως και την 21η Ιανουαρίου 2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων- εργοδοτών των παρ. 1β και 1γ του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α της παρούσας δύνανται να υποβληθούν από την ημέρα ενεργοποίησης του συστήματος υποβολής δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και έως την 21/1/2022.».

Γ. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β’ αναριθμείται σε 5.

Δ. Μετά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, προστίθενται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β, ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριότητας επιχειρήσεων (είτε κύριος ΚΑΔ επιχείρησης την 30/12/2021, είτε δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021) οι οποίες δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30η/12/2021, για χρονικό διάστημα από 14/1/2022 έως και 31/1/2022. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56.10.19.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου

77.29.11.01

Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων

77.29.13.00

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων

90.01

Τέχνες του θεάματος. Εξαιρούνται οι Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας (ΚΑΔ 90.01.10.01), Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων (ΚΑΔ 90.01.10.02), Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης (ΚΑΔ 90.01.10.04), Υπηρεσίες τραγουδιστή (ΚΑΔ 90.01.10.07), Υπηρεσίες χορευτή (ΚΑΔ 90.01.10.08), Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας (ΚΑΔ 90.01.10.12),

Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος (ΚΑΔ 90.01.10.13) και Υπηρεσίες χορωδίας (ΚΑΔ 90.01.10.14) που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος. Εξαιρούνται οι Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.) (ΚΑΔ 90.02.19.04) και Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 90.02.19.10) που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες. Εξαιρούνται οι Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών (ΚΑΔ 90.04.10.09), Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 90.04.10.11) και Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 90.04.10.12) που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εκτός από Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.01), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (ΚΑΔ 93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04), Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05) και Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου (ΚΑΔ 93.29.19.07). Επίσης εξαιρούνται οι Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής (ΚΑΔ 93.29.11.06) που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και οι Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.) (ΚΑΔ 93.29.19.03), Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04) και Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως (ΚΑΔ 93.29.21.01) που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριότητας επιχειρήσεων (είτε κύριος ΚΑΔ επιχείρησης την 30/12/2021, είτε δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021) οι οποίες δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021 και κατά μέγιστο ποσοστό 25% αυτών που απασχολούνταν την 30η/12/2021, για χρονικό διάστημα από

14/1/2022 έως και 31/1/2022. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13.00

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19.00

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην υπό στοιχεία 1059176/625/ ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] με παροχή σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56.10.11.03), Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα (ΚΑΔ 56.10.11.06) που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06) που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

56.30.10.02

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

56.30.10.03

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

56.30.10.05

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

56.30.10.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

56.30.10.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

56.30.10.08

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)

56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

59.13.11.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.90.10.07

Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)

77.29.12.03

Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις

77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

86.90.13.02

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και Ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00.11.01

Υπηρεσίες καζίνο

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29.11.06

Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

94.99.16.00

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (ΚΑΔ 96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06)

».

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 6368).

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και

Οικονομικών            Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ          ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial